درباره ما

درباره ما

بنیاد خیرین واکسن یک تشکل خیریه و مردم نهاد ایرانی می باشد که می خواهد کودکان این سرزمین در برابر بیماری های عفونی و کشنده با واکسن های بومی ساخت کشور خودمان واکسینه شوند و با بهبود آموزش و دسترسی به واکسن های جدید موردنیاز برای میلیون ها نفر مردم این سرزمین، ایمنی بیشتری را فراهم سازد. این مجموعه از برخی متخصصین و چهره های ماندگار حوزه تولید واکسن و فرآورده های زیستی تشکیل شده و با اتکا به سابقه صد ساله این صنعت در ایران امید دارد که به بهبود و ارتقای سلامت جامعه از طریق توسعه پیشگیری از بیماری ها خدمت شایانی نماید.

 از آنجا که صنعت واکسن یک قدرت استراتژیک اقتصادی محسوب می شود مشارکت مردمی از طریق سازمان های مردم نهاد در این زمینه به توانمندی بیشتر جامعه کمک شایانی می نماید با توجه به اینکه جامعه سالم بدون دام سالم امکان پذیر نیست لذا این بنیاد در زمینه واکسن های موردنیاز برای سلامت دام و توانمند سازی جمعیت بومی و عشایری کشور، برنامه های حمایتی گسترده ای دارد.