اهدا کنید

اهدا کنید

شما خیرین محترم برای تکمیل پروژه های مهم ساخت واکسن در کشور می توانید در روشی ساده با پرداخت مبالغ کمک های خود به حساب بنیاد خیرین واکسن و فرآورده های زیستی در این امر خداپسندانه شرکت کنید یا چنانچه مایل باشید یک ساختمان یا یک دستگاه و تجهیز مهم با نام خود شما در خطوط تولید قرار بگیرد می توانید با دریافت مشخصات فنی اقدام به سفارش و خرید تجهیزات نموده و پس از پلاک گذاری به نام شما در خط تولید قرار بگیرد و سالیان سال بهره عمل خیر شما به جامعه هدف ایرانی برسد.