هیئت موسس بنیاد خیرین واکسن و فرآورده های زیستی که با هدف حمایت از صنعت استراتژیک تولید فرآورده های زیستی سالم برای کشور عزیزمان از ابتدای سال 98 فعالیت خود را شروع کرده است به جهت تسهیل جذب مشارکت خیرین عزیز و محترم کشورمان با استفاده از بستر امن و قابل بازرسی و تحت نظر سازمان های نظارتی کشور، اقدام به تاسیس مرکز نیکوکاری با نام اختصاصی مرکز نیکوکاری خیرین واکسن نموده است. این مجموعه اولین مرکز نیکوکاری تخصصی در جهت جذب حمایت برای توسعه این صنعت بسیار مهم و استراتژیک کشور می باشد.

یک قطره واکسن

یک خاطره مشترک بین تمام ایرانیان، قند شیرین بعد از قطره ی تلخ فلج اطفال است که شیرینی یک عمر سلامتی و سالها ریشه کنی بیماری در ایران را به ارمغان آورده است.

نسل ما و پدران و پدر بزرگان ما از 100 سال پیش تاکنون با استفاده از واکسن های ایرانی از بیماری های کشنده ای مثل فلج اطفال، دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک،سرخجه، اوریون و سل نجات پیدا کرده اند.

آیا میدانید که کشورهای همسایه ما به دلیل نداشتن صنعت واکسن همچنان درگیر این بیماری ها می باشند؟ برای مثال کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان، امارات و دیگر کشورهای منطقه کانون بیماری فلج اطفال هستند.

آیا میدانید خود شما در زمان نوزادی هفت واکسن اجباری ایرانی ساخت “موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی” و” پاستور ایران” را دریافت کرده اید؟

صنعتی که در کودکی شما را از بیماری های مهلک نجات داده امروز برای مقابله با حملات بیماری های ویروسی کشنده جدید، به کمک همه مردم ایران نیاز دارد.

آخرین اخبار

راه های واریز مبالغ نقدی

شماره حساب مرکز نیکوکاری خیرین واکسن نزد بانک ملی 880747157
شماره کارت مرکز نیکوکاری خیرین واکسن نزد بانک ملی 6037997950195496
شماره کد دستوری پرداخت 2607#*8877*

با توجه به موضوع بسیار مهم حمایت از تولید واکسن کرونای داخلی برای عبور بی خطر از وضعیت همه گیری ویروس کرونا و با توجه به خطرات بسیار زیادی که در بعضی واکسن های خارجی ممکن است وجود داشته باشد هیئت موسس بنیاد خیرین واکسن با بررسی های انجام شده و در نظر گرفتن جمیع جهات در این زمینه پلت فرم بسیار پیشرفته و پیشتاز موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی را برای حمایت برگزیده است.

مطالب برگزیده

مجموعه های مرتبط